10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Nadčas

Dobrý deň, mám na Vás niekoľko otázok:. 1. Môže mať riaditeľ základnej školy bez právnej subjekty v dvojzmennej prevádzke 38 hodín nadčasov mesačne a majú mu byt zaplatené.
2. Môže riaditeľ základnej školy meniť rozvrh hodín 2 krát v mesiaci? 3. Môže vzniknúť učiteľkám v dvojzmennej prevádzke mesačne 28 hodín nadčasov?
4. My ako zriaďovateľ školy sme povinní im tieto nadčasy preplatiť.
5. Môže byť rozvrh hodín urobený tak, že napr. Deti majú v pondelok 3 hodiny, potom 2 hodiny majú voľno a 6 hodinu sa opäť učia. A učiteľka počas tých dvoch hodín (4 a 5) ide učiť do druhej triedy, začo si píše nadcasy. Deti sú na štvrtej a piatej hodine bez dozoru, čiže majú voľne hodiny. A 6 hodinu sa opäť učia. Ide o špeciálnu triedu.
6. Môže riaditeľ školy zriadiť 5 ročník ZŠ, špeciálnu triedu, ak je základná škola evidovaná ako 1-4 ročník. Stačí len povolenie od zriaďovateľa o otvorení piateho ročníka alebo by mal žiadať aj ministerstvo školstva?

Maria Pavlikova
Nadčas

Dobrý deň,
o metodickú pomoc sa môžete obrátiť na regionálny úrad školskej správy, o nadčasy na inšpektorát práce a ostatné na štátnu školskú inšpekciu. Myslím, že toto nie sú problémy na fórum.

Anjela
Učiteľka primárneho vzdelávania

Dobrý deň, pani Pavliková,
prosím Vás o vyrozumenie :
pedagogická asistentka, prijatá uplatnením §83 odst.1 zákona č.138/2019 Z.z.
so vzdelaním -stredoškolské vzdelanie – Gymnázium, VŠ vzdelanie II.stupňa odbor andragogika – FFPU Prešov a rigorózna skúška – pedagogika.
Keďže práca s deťmi v školstve ju veľmi zaujala a má záujem v budúcnosti zostať v školstve ako učiteľka primárneho vzdelávania, po absolvovaní DPŠ je postačujúce rozširujúce štúdium primárneho vzdelávania? Alebo je potrebné VŠ vzdelanie magisterské pre primárne vzdelávanie?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka primárneho vzdelávania

Dobrý deň,
po absolvovaní DPŠ je postačujúce rozširujúce štúdium primárneho vzdelávania, aby bola Vaša budúca učiteľka kvalifikovaná pre prvý stupeň základnej školy. Pri zmene kategórie môžete uplatniť aj § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

Anjela
Učiteľka primárneho vzdelávania

Ďakujem a prepáčte za duplicitné otázky.

Icemann
Nadčasová práca počas maturitnej skúšky

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako je to s nadčasovou prácou počas maturitnej skúšky. V deň maturitnej skúšky som mal na strednej škole odučiť 4 hodiny. Pracovný čas máme stanovený na čas 7:55-13:30. Počas tohto celého dňa (do 17:00) som robil administrátora testov na príkaz nadriadeného. Nadriadený tvrdí, že je to práca z mojej povinnej pracovnej náplne a nemám nárok na nadčasové hodiny. Vzniká mi nadčasová práca, samozrejme mimo 4 hodín, ktoré som mal odučiť? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nadčasová práca počas maturitnej skúšky

Dobrý deň,
ak to máte upravené vo vnútornom predpise, tak je to tak. Vy ste neodučili ani svoje štyri hodiny, nadčas vznik po splnení úväzku. Musíte si to vyriešiť v škole. Myslím, že maturity na škole nemáte prvýkrát.

Mgr. Jana Petrášová
kvalifikačné predpoklady

Prajem dobrý deň!
Pani Pavlíková, obraciam sa na Vás s prosbou o radu ohľadom kvalifikácie riaditeľky MŠ. Mám vyštudované učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, špeciálnu pedagogiku a 1. atestáciu. V školstve mám odrobených 25 rokov, z toho niekoľko rokov s deťmi do 7 rokov ako kvalifikovaný špeciálny pedagóg. Som za to, že si pravdepodobne potrebujem doplniť vzdelanie, aby som mohla zastávať post riaditeľky. Stačí mi vyštudovať MBA v oblasti manažmentu školstva, diaľkovo si urobiť maturitu na SPgŠ, alebo bakalárske štúdium predškolskej pedagogiky či rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky? Iba poznamenávam, že KŠÚ zriaďovateľovi moje vzdelanie na túto funkciu schválil. Obávam sa však, že pochybil, a ja môžem mať v budúcnosti nepríjemnosti. Prosím Vás o radu.

Andrea165
Platová trieda

Dobry deň, prosím vás mám vyštudovaný mgr.stupen učiteľstvo SJL-FIL, a rozširujúce štúdium učiteľstvo predprimárneho pedagogiky. Momentálne pracujem ako pedagogický asisten v ZS, (začínajúci). V prípade že si urobím teraz adaptacne vzdelávanie v ZS a od septembra pôjdem pracovať do MS, bude mi toto adaptacne platí alebo budem musieť robiť v rámci ms nové? Do ktorej platovej triedy potom budem spadať? Teraz mám triedu 5, stupeň 1. Ďakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda

Dobrý deň,
adaptačné vzdelávanie sa absolvuje iba jedenkrát bez ohľadu na kategóriu, v ktorej ste a v ktorej budete zaradená. Ak budete pracovať v materskej škole ako kvalifikovaná, budete po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania zaradená do 7. platovej triedy. Ak budete učiť SJL-FIL budete tiež kvalifikovaná so zaradením do 7. platovej triedy.