4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ucitelka01
Nadčasová práca

Dobrý deň,

Prosím Vás o usmernenie vo veci stanovenia úväzku pedagogického zamestnanca. Podľa nariadenia vlády č.201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti Príloha 1, ktorá pojednáva o základnom úväzku učiteľa strednej školy, by som ako učiteľka predmetov v cudzom jazyku na gymnáziu mala mať znížený úväzok v rozsahu 17-21 hodín. Momentálne mám plný úväzok stanovený na 22 hodín, z ktorých vyučujem 7 hodín biológie v anglickom jazyku v bilingválnych triedach gymnázia. Môžem v tomto konkrétnom prípade požadovať od zamestnávateľa vyplácanie práce nadčas? A v akom rozsahu? Existuje vzorec na výpočet zníženia úväzku vzhľadom na počet hodín vyučovaných v cudzom jazyku alebo je rozhodnutie o znížení v kompetencii riaditeľa?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nadčasová práca

Dobrý deň,
o koľko hodín Vám zamestnávateľ zníži úväzok od 17 do 21 hodín je plne v jeho kompetencii. Minimálne jednu hodinu v súčasnosti učíte ako nadčasovú.

ucitelka01
Nadčasová práca

Ďakujem pekne za odpoveď. Ešte by som sa chcela opýtať, či mám nárok na spätné doplatenie nadčasov.

Maria Pavlikova
Nadčasová práca

Dobrý deň,
nárok na doplatenie nadčasov máte v súlade s § 19 zákona č. 553/2003 Z. z. minimálne za dva mesiace, ale zamestnávateľ Vám môže zaplatiť celú dlžnú čiastku, na ktorú máte nárok.