1 príspevok / 0 nový
Ragimovna
Nadčasy II

Dobrý deň, pani Pavlíková,
prosíme o Váš názor, ako správne postupovať v nasledovnom prípade:
Máme vyučujúce, ktoré majú nadčasy z úväzku a tie sú nastavené tak, ako je uvedené v metodickom usmernení ministerstva školstva o nadčasových hodinách, teda až po odpracovaní povinných 22 týždenných hodín. Vychádza to na piatok.
Tieto vyučujúce učia viac ako polovicu svojho úväzku v maturitných triedach a to zn. , že od ukončenia vyučovania v maturitných triedach im klesne úväzok pod 22 hodín týždenne. Samozrejme už nebudú mať nadčasy.
Hodiny (zastupovanie), ktorú im dáme učiť v čase, keď pôvodne učili maturitné ročníky, berieme ako hodiny, ktoré by mali odučiť do plného úväzku.
OTÁZKA: Ako im však vykázať hodinu zastupovania, ak ich dáme učiť mimo ich pôvodného rozpisu rozvrhu a stále ešte nedosahujú plný úväzok? Bude to nadčas?
Myslíme, že stále je to len hodina, ktorá sa dopočítava do plného úväzku a tak nebude chápaná ako nadčas, aj keď je mimo ich rozvrhu hodín, ktoré mali nastavené na začiatku školského roku.
Ďakujeme.