2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ján Pavlinský
Nadčasy počas školských výletov a exkurzií

Dobrý deň.
Pedagogický zamestnanec, ktorého pracovný čas je stanovený od 7.30 do 15.30 hod sa spolu s kolegom zúčastnil so skupinou 40 žiakov školskej exkurzie. Autobus sa so žiakmi vrátil o 17.30 hod, teda 2 hodiny po ukončení ich pracovnej doby. Majú nárok na 2 hod nadčas obaja pedagógovia, alebo len jeden ? Nakoľko v tomto čase sa vykonával len pasívny pedagogický dozor bez akejkoľvek vv činnosti.

Maria Pavlikova
Nadčasy počas školských výletov a exkurzií

Dobrý deň,
preplácanie a čerpanie nadčasov počas vyučovania, prázdnin a aj počas školských výletov a exkurzií, plaveckých a lyžiarskych kurzov ste povinní mať upravené vo vnútornom predpise.