2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gym_ucitel
Nadčasy učiteľov počas dištančného vzdelávania

Základný úväzok učiteľa je 22hodín týždenne. Ak učí 28 hodín, tak tých 6 hodín sa považuje za nadčasy.

Ako je to počas dištančného vzdelávania, keď učiteľ časť hodín učí prezenčne (je so žiakmi fyzicky v triede), časť online (je so žiakmi online cez ZOOM alebo inú aplikáciu), a časť dištančne (vypracuje im materiál na štúdium, zadá im domácu úlohu, skontroluje a opraví odoslané domáce úlohy).

Učitelia musia odučiť každú hodinu, jedným z 3 horeuvedených spôsobov. Vyučovanie prebieha na pracovisku, podľa platného rozvrhu, učiteľ nemôže žiadnu hodinu odučiť z domu. Dochádzka je evidovaná čipom.

Riaditeľ školy tvrdí, že hodiny odučené dištančne sa nezapočítavajú (netvoria nadčasy), lebo učiteľ nie je so žiakmi v kontakte. Takéto hodiny ani nevypláca ako nadčasové, čiže učitelia dostávajú plat len za základný úväzok.
Má na takéto jednanie riaditeľ právo a ak áno, podľa akej zákonnej normy?

asdfg
Nadčasy učiteľov počas dištančného vzdelávania

Riešime rovnaký problém: ani počas prvej vlny nadčasy neboli vyplácané, a to aj napriek tomu, že učitelia tie hodiny reálne odučili: či už prostredníctvom "online hodín", alebo vypracovávali prezentácie, cvičenia a materiály v EduPage, opravovali domáce úlohy. Príprava takejto hodiny trvá dvakrát tak dlho, ale nadčasy vyplatené neboli. Okrem toho, na našej škole odišla učiteľka počas dištančného vzdelávania. Jej hodiny boli prerozdelené medzi ostatných učiteľov - bez vyplácania nadčasov. Majú títo učitelia nárok na spätné vyplatenie nadčasov?
Moja druhá otázka: podmienkou vyplácania nadčasov je vraj "podstatná podmienka, musíte mať v týždni odučený svoj riadny úväzok" . Vysvetľujem si to tak, že ak by som mala v danom týždni jeden deň "P-čko" - nadčas by mi nevyplatili? Pokiaľ viem, nadčasová hodina je vyplatená, ak je naozaj odučená, bez ohľadu na to, či som v tom týždni (dokonca dni!) odučila ostatné hodiny z úväzku.
Posledná otázka: ako postupovať v prípade, ak učiteľ povie, že ak mu nadčasové hodiny nebudú vyplatené, nebude hodiny určené ako nadčasové učiť, ani formou online, ani vypracovávať materiály?