8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Erika Gibalova
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň pani Pavlíková, chcem poprosiť o radu. Od nového školského roka k nám 1. stupeň nastupuje pani učiteľka. Má ukončené VŠ vzdelanie - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ v roku 1998. V roku 2001 si urobila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Mám jej to rozširujúce vzdelanie uznať ako náhradu 1. kvalifikačnej skúšky a zaradiť ju do 11. platovej triedy? Má 19 rokov praxe ako učiteľka, ale nemám od nej žiadny doklad, že jej v predchádzajúcich zamestnaniach toto štúdium uznali.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Pri posudzovaní náhrady prvej kvalifikačnej skúšky je potrebná vedieť, či do 31. 10. 2009 mala najmenej päť rokov pedagogickej praxe. Ak túto podmienku splnila, tak jej patrí zo zákona, resp. na základe § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Žiadne doklady o uznaní netreba žiadať a predkladať, ani Vy nemusíte žiadny doklad vystavovať.

Aqa444
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň pani Pavlíková, chcela by som poprosiť o radu. Môžem mať uznanú 1. kvalifikačnú skúšku ?
- 5. 10. 2001 som bola prijatá na SŠ ako učiteľka odborných predmetov
- v roku 2000 som dostala titul Ing. v odbore - manažment priemyselných podnikov ,
- v roku 2003 som absolvovala školenie odborných garantov vo Zvolene, na správu informačných a komunikačných technológií v škole,
- v roku 2003 som absolvovala skúšku a dostala certifikát Microsoft Office Specialist
- v roku 2004 som ukončila doplňujúce pedagogické štúdium pre vyučovanie odborných predmetov na stredných školách
- v roku 2004 som absolvovala online kurz projektu Infovek - Tvorba webových stránok
- v roku 2005 som dostala osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťou - Správca počítačových systémov, vzdelávací inštitút ELFA
Učila som Informatiku ako odborný predmet do roku 2006. Potom som bola na materskej a znovu som nastúpila v roku 2009.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky

Náhrady kvalifikačných skúšok sa uznávali do 31. 10. 2009. Nedovolím si posúdiť, či Vám mali uznať alebo neuznať náhradu kvalifikačnej skúšky, lebo nemám údaje o praxi a nie som si istá, či ste kvalifikovaná na vyučovanie predmetu informatika. Na MŠVVaŠ SR Vám dajú kvalifikovanú odpoveď.

Aqa444
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Ďakujem

Aqa444
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň, môžem sa ešte opýtať ak mi bola uznaná náhrada 1. kvalifikačnej skúšky, ale bola som preradená do nižšej platovej triedy lebo som neučila aprobačné predmety.... od septembra ich už učím môžem postupiť do vyššej triedy platí stále to uznanie tej náhrady 1. kvalifikačnej skúšky?

Maria Pavlikova
Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky

Ak ste kvalifikovaná učiteľka a učíte predmety svojej aprobácie, náhrada prvej kvalifikačnej skúšky, ktorá Vám bola v minulosti uznaná a v čase, keď ste neučili svoje aprobačné predmety, ste boli preradená do 9. platovej triedy, Vám môže byť znovu uznaná.

aandrea1
náhrada 1. kval. skúšky resp. atestácia

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať či získanie druhého stupňa VŠ vzdelania na Právnickej fakulte (v r.2006) nahrádza 1.kval. skúšku, resp. v súčasnosti atestáciu, s tým, že mám vyštudovanú UMB Banská Bystrica odbor všeob. vzdel. predmetov a k 30.6.2009 som mala 9 rokov a 200 dní pedagogickej praxe.
Dakujem.