1 príspevok / 0 nový
Ani
náhrada atestácie

Dobrý deň.
Na Filozofickej fakulte UKF v Nitre som skončila Anglický jazyk - Phare učiteľstvo všeobecnovzdel.predmetov/ v r. 2000./ Od šk.r.2000/2001do 2014/2015 som učila ANJ. Od šk. roku 2015/16 učím na prvom stupni a medzitým v r. 2017 na UK Bratisalva v rámci rozširujúceho študia /2roky/ som skončila učiteľstvo pre prvý stupeň. Chcem sa opýtať, či podľa zákona 41/1996 paragraf 9 odsek d/ je možné mi uznať toto študium ako náhradu za prvú kvalifikačnú skúšku.
Za rýchlu odpoveď ďakujem.