5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Stanislava Plichtová
Nahrada atestacie

Atestacia

Stanislava Plichtová
Atestacia

Potrebovala by som informaciu či absolvovane vzdelavanie" Jazykova priprava kvalifikovanych učiteľov 1.stupňa anglický jazyk" ktoré som ukončila plati ako atestacia?

Maria Pavlikova
Atestácia

Náhrady kvalifikačných skúšok sa do 31. 10. 2009 uznávali podľa § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. za presne špecifikované vzdelávanie. Neviem posúdiť o aké vzdelávanie ide vo Vašom prípade, pretože ste neuviedli druh štúdia, iba jeho zameranie. Rovnako je dôležité, kedy ste vzdelávanie ukončili a koľko rokov praxe ste mali k 31. 10. 2009.

Dagmar Strelcova
náhrada atestácie

Dobrý deň chcela by som sa opýtať či aj v mojom prípade dobre rozumiem zákonu 41/1996. V roku 1990 som formou zastupovania začala pracovať ako vychovávateľka v školskom klube detí na základnej škole.V roku 1995 som skončila bakalárske štúdium v odbore Vychovávateľstvo a v roku 1997 magisterské štúdium v študijnom odbore pedagogika-špecializácia sociálny pedagóg.Kedže v závere štúdia bolo povedané že sa jedná o neučiteľský smer v roku 2005 so absolvovala doplnkové pedagogické štúdium zamerané na pedagogiku no a zároveň v roku 2005 som ukončila rozširujúce štúdium pedagogiky mentálne postihnutých zároveň som od roku 1997 pracovala v špeciálnych triedach základnej kde pracujem doteraz.Od septembra 2018 som postúpila na funkciu zástupkyne,čo si vyžaduje absolvovať funkčné vzdelávanie,ktoré mienim absolvovať.Požiadavkou je poskytnúť okrem iných údajom aj dôkaz o absolvovaní minimálne jednej atestácie .V mojom prípade ak dobre tomu rozumiem platí aj pre mňa náhrada kvalifikačnej skúšky keď moje štúdiá prebehli do 1.septembra 2005 ako je v zákone uvedené a prebiehali až do roku 2009? Moja otázka :-) v mojom prípade je mi uznaná náhrada kvalifikačnej skúšky? Je mi teda uznaná ak potrebujem absolvovať funkčné vzdelávanie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Náhrada atestácie

V podstate by sa Vám mohla uznať náhrada prvej kvalifikačnej skúšky (prvej atestácie). Nepíšete nič o tom, či ste už učiteľka alebo vychovávateľka, resp., aká zástupkyňa ste. Ja viem, že si mám všetko domyslieť, ale niekedy sa môžem mýliť. Atestácia a funkčné vzdelávanie sú dve rozdielne veci. Váš zamestnávateľ Vám asi uznal náhradu kvalifikačnej skúšky, keď ste zaradená ako vedúci zamestnanec - zástupkyňa. Predpokladám, že viete, v ktorej platovej triede a v ktorom kariérovom stupni ste zaradená.