5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Tatiana Matuchová
náhrada I.atestácie

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím len o uistenie o správnosti.

Zamestnankyňa má ukončené VŠ II. stupeň aj PhDr. v odbore ošetrovateľstvo. Učí kvalifikovane predmety svojej aprobácie v požadovanom rozsahu pre strednú školu.

Zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec:
1. 18.6.2016 - 23.8.2016 (toho času bola prijatá prvýkrát do školstva a od 18.6.2016 bola zaradená ako samostatná po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania).
2. 1.2.2018 - 30.4.2018
3. 27.8.2018 - trvá.

Má ukončenú aj DPŠ.

Podľa § 30 ods. 1 písm c) zákona 138/2019 Z. z. ju môžem po 5 rokoch, počas ktorých bola zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec, zaradiť ako pedagogického zamestnanca s I. atestáciou.

Ja napočítam tieto obdobia (s tým že 2020 bol priestupný rok):
1. 67 dní
2. 89 dní
3. do 31.12.2022 4 roky a 128 dní to mám spolu 4 roky a 284 dní + 31 (január 2023) + 28 (február 2023) + 22 (z marca 2023). Toto mi dá 5 rokov zaradenia.

Čiže od 23.3.2023 ju môžem zaradiť ako pedagogického zamestnanca s I. atestáciou? Alebo "najmenej" 5 beriem v tom slova zmysle, že 23.3.2023 bola najmenej 5; a ako pedagogického zamestnanca s I.atestáciou ju zaradím od 24.3.2023?

Ďakujem a prajem pekný deň

Matuchová

Maria Pavlikova
náhrada I. atestácie

Dobrý deň,
ak ju zaradíte do vyššieho kariérového stupňa od 24. 3. 2023 neurobíte chybu. V 1.bode máte asi chybu v dátume ukončenia adaptačného vzdelávania, nie ? V deň prijatia mala ukončené adaptačné vzdelávanie.

Tatiana Matuchová
náhrada I. atestácie

Ďakujem za usmernenie.

Nie nemám tam chybu, bola prijatá v roku 2015, od 18.6.2016 bola zaradená ako samostatná :) Ja som brala do úvahy len obdobie kedy už bola samostatná, nie začiatok pracovného pomeru.

Renata9
zaradenie do kategórie zamestnanca s 1. atestáciou

Dobrý deň,
Mám VŠ II. stupňa (EUBA), v roku 2017 som DPŠ, som teda učiteľ odborných ekonomických predmetov. V roku 2019 som ukončila rozširujúce štúdium - učiteľstvo histórie pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy.
Nastúpila som na gymnázium, učila som 2 roky (prvý rok v adaptačnom) a potom na základnej škole 1 rok.
Teraz ma zaradili ako samostatného zamestnanca. Zaradili ma správne? Rozumiem tomu dobre, že pre zaradenie do kategórie zamestnanca s 1. atestáciou potrebujem ešte 3 roky odučiť a nie je potrebné robiť atestačnú skúšku? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie do kategórie zamestnanca s 1. atestáciou

Dobrý deň,,
nerozumiem, na základe čoho by Vás mali zaradiť ako učiteľ s prvou atestáciou bez vykonanej atestácie, a to po troch rokoch ?