3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Radulienka
Náhrada II.kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň,

mám ukončené inžinierske štúdium 2.stupňa a následne doktorandské štúdium 3.stupňa. V roku 2012-2013 som pôsobila na dohodu ako pedagóg odborných predmetov na večernom štúdiu. V roku 2013-2014 som už bola prijatá na dobu určitú ako začínajúci pedagóg a bola som zaradená do adaptačného vzdelávania. Zároveň som v júli 2014 ukončila doplňujúce pedagogické vzdelanie.Chcela by som sa informovať:
1.)mala som byť zaradená do adaptačného vzdelávania, keď už som pôsobila na vysokej škole a ako interný doktorand sme odučila cca 16 hodín týždenne + výskum;
2.)koľko rokov pedagogickej praxe mi má môj zamestnávateľ započítať, keď som v rokoch 2000-2003 pôsobila na vysokej škole ako interný doktorand (v tom čase sme boli vedení ako zamestnanci);
3.)momentálne čakám na obhajobu 1.kvalifikačnej skúšky a po jej (snáď úspešnom) obhájení mi môže byť uznané PhD. ako náhrada za druhú kvalifikačnú skúšku po koľkých rokoch pedagogickej praxe ( súvislosť s bodom 2.)?
Ďakujem za Vašu odpoveď

Maria Pavlikova
Náhrada 2. kvalifikačnej skúšky

Doba doktorandského štúdia ani doba pôsobenia na vysokej škole sa podľa platných právnych predpisov do pedagogickej činnosti - praxe nezapočítava. Charakteristika pedagogickej činnosti je uvedená v § 3 zákona č. 317/2009 Z.z. Zamestnávateľ Vás správne zaradil do adaptačného vzdelávania. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia tretieho stupňa (PhD.) v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti za podmienky troch rokoch pedagogickej činnosti a absolvovania adaptačného vzdelávania Vás zamestnávateľ zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atetsáciou a po šiestich rokoch pedagogickej činnosti ako pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. Náhrady kvalifikačných skúšok sa dnes už neuznávajú.

Radulienka
Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za odpoveď. Samozrejme som sa pozastavila nad tou dobou pedagogickej praxe.

Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách
§ 54 Doktorandský študijný program
(11) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.

Ako je možné, že pedagogická činnosť na vysokej škole sa nezapočítava do pedagogickej praxe stredoškolského pedagóga? Niekto pri tvorbe zákona pozabudol na tento fakt.