1 príspevok / 0 nový
Mária Pavolková
náhradné viľno

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu, usmernenie. Naše dve učiteľky sprevádzali žiakov na školskú akciu so súhlasom riaditeľky školy do Bratislavy. Cestovali vlakom. Každá učiteľka bola v inom vozni so žiakmi vo vlaku. Chcem sa opýtať ako máme počítať náhradné voľno počas noci teda od 22.00 do 7.00 hod.- cesta do Bratislavy a taktiež späť. V usmernení MŠ SR je uvedená modelová situácia na lyžiarskom zájazde, kde je uvedené, že od „večierky do budíčka“ učiteľ vykonáva pracovnú pohotovosť (keďže ich je tam viac učiteľov, vtedy nemá nárok na náhradné voľno). Môžeme rátať učiteľkám náhradné voľno aj od 22.00 do 7.00 za vykonaný dozor?
Za usmernenie Vám vopred ďakujem

Mária Pavolková