2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ema Števková
náhradné voľno

 Dobrý deň,

potrebovala by som poradiť ohľadom jednej veci. Na škole, kde vyučujem, nemáme namiesto zastupovaných hodín nadčas,ale dohoda znela, že za jednu zastupovanú hodinu získame hodinu náhradného voľna. Nakoľko som si ho nevyčerpala a bude mi končiť pracovná zmluva, neviem, ako by som to mala mať podľa zákona preplatené. Nechcem, aby došlo k nejakém nedorozumeniu, nebodaj ešte k tomu, aby ma oklamali.

Na stránke ministerstva školstva som našla zákon, podľa ktorého, ak som správne pochopila, by som to mala mať preplatené náhradné voľno ako nadčasové hodiny a keďže už nie je možnosť si ho vybrať do 3 mesiacov, tak by som mala mať aj príplatok 30 %. 

Citujem časť zo zákona... : ,, Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi  hodinová sadzba jeho funkčného platu 

zvýšená o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60% hodinovej 

sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na  čerpaní 

náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu 

práce nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa prvej vety zamestnancovi nepatrí. Ak 

zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych 

mesiacov alebo v inom dohodnutom  čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi 

zvýšenie podľa prvej vety (§ 19 zákona č. 553/2003 Z. z.)."

Iveta Pavlovská
usmernenie k práci nadčas z MŠ SR