1 príspevok / 0 nový
Frida
Náhradné voľno

Dobrý deň, som pedag.asistentka. Sme na výlete s triedou, ktorú navštevuje žiačka, ktorej pomáham na vyučovaní, má Downov syndróm, variant A. V daný deň mám v rozvrhu 4 hodiny, výlet konci po 6. Hodine
Mám nárok na 2 hodiny NV? Ďakujem za odpoveď. Frida