2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ella
Nahrádzanie neodučených hodín

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako je to s nahrádzaním hodín, ktoré si my ako učitelia nemôžeme odučiť v prípade, kedy sú žiaci mimo školy? Ak ide o školské akcie typu návšteva nejakého kultúrneho podujatia a pod. Netriedni učitelia alebo učitelia, ktorí nevykonávajú dozor na danej akcii síce sú v škole, ale hodiny, ktoré majú mať s triedou, ktorá je mimo školy majú neodučené, teda si ich musia nahradiť či o deň, dva či týždeň. Je to v poriadku? Neberie sa to ako prekážka v práci zo strany zamestnávateľa? V kolektívnej zmluve nemáme o tom ani zmienku.
Vopred ďakujem
Ella

Maria Pavlikova
Nahrádzanie neodučených hodín

Neodučené hodiny z dôvodu, že žiaci danej triedy nie sú v škole sa posudzujú ako prekážka na strane zamestnávateľa a započítavajú sa do odpracovaných hodín, aj keď nie sú odučené. Ak ich musíte odučiť v iný deň, vzniká Vám nadčas. Táto problematika nepatrí do kolektívnej zmluvy, mala by byť upravená v pracovnom poriadku, prípadne vo mzdovom predpise.