2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ZSsMS
Náplň práce asistenta učiteľa (suplovanie)

Dobrý deň,
prosím poraďte ako je to s náplňou práce asistenta učiteľa. Viem, že úväzok asistenta učiteľa kopíruje úväzok učiteľa, teda v ZŠ 23 hodín. Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede;
Individuálna (skupinová) práca so žiakmi so ŠVVP podľa pokynov vyučujúceho a pedagogických zamestnancov školy; Asistencia pri činnostiach voľnočasových aktivít v rámci záujmových útvarov a prípravy na vyučovanie u žiakov zo ŠVVP; Spolupráca s vyučujúcimi pri príprave učebných pomôcok.; Výkon pedagogického dozoru a odprevádzanie žiakov; Návšteva v rodine žiaka; Spolupráca pri organizovaní školskej akcie. Tomu rozumiem.

Moja otázka znie, či môže suplovať v prípade neprítomnosti učiteľa, mimo svojich 23 hodín v rozvrhu.
Je kvalifikovaný aj ako učiteľ ZŠ pre 2. stupeň, vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa.
Samozrejme by išlo o nadčas a tým si zabezpečil NV na prázdniny, nakoľko dovolenka nepostačuje.
Srdečná vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Náplň práce asistenta

Podľa môjho názoru suplovanie na hodinách za učiteľa asistent učiteľa nemôže vykonávať. Nie je ani cieľom vytvorenia tejto kategórie naháňanie nadčasových hodín. Spýtajte sa na názor na štátnej školskej inšpekcii.