4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
skola210
Nariadenie práce na pracovisku 7,5 hod. denne

Dobrý deň,
prosím Vás o radu,akým spôsobom môže obec ako zriaďovateľ základnej školy s právnou subjektivitou nariadiť všetkým zamestnancom, aby sa zdržiavali na pracovisku 7,5 hodiny? Alebo môže zriaďovateľ toto určiť len riaditeľovi školy? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

J. Sýkora
pracovný čas

Dobrý deň, pracovný čas je určiný v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti najmä pracovným poriadkom, ktorý podpisuje štatutár (riaditeľ) po predošlom súhlase odbormi v organizácii/zamestnaneckým dôverníkom v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z.. Obec v postavení zriaďovateľa nemá kompetenciu určiť hromadne pracovný čas zamestnancom a vedúcim zamestnancom organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti. Možnosť určenia pracovného času zamestnacom na pracovisku prichádza v úvahu v prípade preddavkových organizácií (bez právnej subjektivity).

skola210
pracovný čas na pracovisku

Ďakujem. Ale ešte by ma zaujímalo, či môže určiť zriaďovateľ pracovný čas na pracovisku riaditeľovi školy s právnou subjektivitou.

J. Sýkora
pracovný čas riaditeľa

Základným úväzkom vedúceho pedagogického zamestnanca je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca (riaditeľa) sa určuje na jeden týždeň. Ďalšie podrobnosti určuje pre vedúcich pedagogických zamestnancov Nariadenie Vlády SR č. 422/2009 Z. z. v ustanovení § 6 až 8. Ostatné povinnosti zotrvania na pracovisku určí pracovný poriadok zamestnávateľa (školy). Zároveň podľa zákona č. 596/2003 Z. z. zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa
osobitného predpisu (zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podla osobitného predpisu. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce určí zriaďovateľ v zmluve s riaditeľom výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.