6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Základná škola ...
Nárok na dovolenku po MD a RD

Dobrý deň,
prosím Vás, vedeli by ste mi poradiť s nárokom na dovolenku v jednotlivých rokoch po ukončení RD v roku 2020.
Zamestnankyňa čerpala MD a RD nasledovne:
MD RD
04.09.2013 - 18.03.2014 19.03.2014 - 17.12.2014
18.12.2014 - 01.07.2015 02.07.2015 - 02.02.2017
03.02.2017 - 28.09.2017 29.09.2017 - stále trvá
K 31.12. 2013 mala zostatok dovolenky 8 dní.
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Maria Pavlikova
Nárok na dovolenku po MS a RD

Rok 2013 zostatok 8 dní dovolenky. Rok 2014 sčítajte odpracované dni (dni materskej dovolenky) od 1. 1. 2014 do 18. 3. 2014 a od 18. 12. 2014 do 31. 12. 2014 - má nárok na 2/12 dovolenky. Rok 2015 sčítajte neodpracované dni z dôvodu RD a za 100 dní krátite dovolenku o 1/12 a za každých 21 dní o 1/12. Pravdepodobne je krátenie o 2/12. Rok 2016 bez nároku. Rok 2017 pravdepodobne celý nárok, rok 2018 a 2019 bez nároku. Váš prehľad je tak neprehľadný, že viac som z neho nevylúštila. Ja neviem koľko detí má Vaša zamestnankyňa a ani kedy bola na materskej dovolenke a kedy na rodičovskej dovolenke. Keby ste si každý rok urobili nároky a zostatky dovoleniek, tak, mali by ste istotu správnosti výpočtu.

econia
Nárok na dovolenku po MD a RD

Dobrý deň,
prosím Vás o výpočet zostatku dovolenky po dvoch MD a RD /tzv. reťazový pôrod/, nakoľko mne s kolegyňou vyšli rôzne zostatky.
prvé dieťa sa narodilo: 27.1.2015
1. MD od 16.12.2014 do 10.8.2015
RD od 11.8.2015 do 27.10.2017

druhé a tretie dieťa / dvojičky/ sa narodili 20.11.2017
2. MD od 28.10.2017 do 24.8.2018
RD od 25.8.2018 - zatiaľ trvá, ale chce nastúpiť od 1.5.2020.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nárok na dovolenku po MD a RD

Každý mzdový program presne vypočíta nároky a zostatky dovolenky zamestnancov, ak sú správne zadávané údaje. Napíšte ako to vyšlo Vám ako kolegyni a ako mzdovému programu. Vypočítam ručne a určím správny zostatok. Možno treba napísať aj či ide o pedagogického zamestnanca, či s nárok určuje podľa § 103 ods. 1 alebo 2 alebo 3 Zákonníka práce.

econia
Nárok na dovolenku po MD a RD

Mzdový program, ktorý používame pri MD a RD a prenesených zostatkov nepracuje správne/vôbec ich neprenáša na ďalšie roky/, takže si mi musíme vypočítať správny zostatok dovolenky. Ide o pedag.zamestnanca - § 103 odst.3 ZP + 5 dní = 45 dní ročne.
Mne vyšiel zostatok 142 dní a kolegyni 157 dní. Z roku 2013 neprenášala žiadnu dovolenku.
Čerpanie dovolenky: za rok 2014 čerpala 42 dní dovolenky. Ďalšie roky už nečerpala, bola MD a RD tak, ako uvádzam v mojom príspevku vyššie.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nárok na dovolenku po MD a RD

Rok 2014 - nárok 45 dní, čerpala 42 dní. Zostatok 3 dni. Rok 2015 nárok na 45 dní - krátenie o 1/12 za 103 neodpracovaných dní. Rok 2016 - bez nároku. Rok 2017 - odpracovaných 45 dní - nárok na 2/12, t. j. 7,5 dňa. Rok 2018 - 45 dní. Rok 2019 - bez nároku. Rok 2020 - bez nároku. Spolu 96,75 dní dovolenky.