7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kkzk
Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy
kkzk
Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či vzniká pedagogickému zamestnancovi na materskej dovolenke nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy v trvaní 9 týždňov alebo len základný výmer dovolenky (8 týždňov) podľa § 103 ods. 1 až 3 Zákonníka práce?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy

Napíšte konkrétne údaje.

kkzk
Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy

V období 2012-2017 som súvisle čerpala materskú a rodičovskú dovolenku (3xMD, 3xRD). Pred nástupom na materskú dovolenku v r. 2011 (aj predtým) som mala v zmysle kolektívnej zmluvy nárok na 45 dní dovolenky, napriek tomu, že v tomto období som nedosiahla vek 33 rokov. Vek 33 rokov som dovŕšila v roku 2016. V r. 2018 po ukončení RD sa vraciam späť do zamestnania u toho istého zamestnávateľa, ktorého som požiadala o výpočet nároku na dovolenku, ktorý mi vznikol v období čerpania MD/RD. Nie je mi jasné, či sa mi dovolenka za obdobie rokov 2012-2015 bude počítať zo základnej výmery 40 dní (pre ped. zamestnancov pred dovŕšením 33 rokov) alebo z výmery 45 dní podľa kolektívnej zmluvy. Ďakujem za odpoveď.

kkzk
Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy

Prečítala som si článok na tému "dovolenka podľa Kolektívnej zmluvy" od p. Belešovej http://www.skolskyportal.sk/odbornik-radi/vymera-dovolenky-podla-kolekti..., podla ktorého KZ platí pre všetkých ped. zamestnancov rovnako. Z toho usudzujem, že pri výpočte nároku na dovolenku u ped. zamestnanca na MD sa vychádza z rovnakej výmery dovolenky ako u iných ped. zamestnancov, t.j. 45 dní.

Maria Pavlikova
Nárok na dovolenku podľa kolektívnej zmluvy

Áno, článok vychádza z právnych predpisov. Pri pedagogických zamestnancoch sa uplatňuje § 103 ods. 3 Zákonníka práce a nezohľadňuje sa vek. Pri stanovení nároku na Vašu dovolenku sa vychádza z § 103 ods. 3 ZP, ale do odpracovaného času pre stanovenie nároku na dovolenku sa berie len čas materskej dovolenky, rodičovská dovolenka sa nepovažuje za odpracovaný čas pre stanovenie dovolenky. Z uvedeného vyplýva, že nemáte každoročne nárok na 45 dní dovolenky. Táto sa kráti v závislosti od počtu vymeškaných dní z dôvodu rodičovskej dovolenky alebo sa stanoví len podľa počtu odpracovaných dní (materskej dovolenky) v každom roku.

kkzk
Nárok na dovolenku podľa kolektívnej zmluvy

Áno, s krátením, samozrejme, počítam. Mzdová účtovníčka však vychádzala pri výpočte za dané obdobie z výmery 8 týždňov, napriek tomu, že ešte pred nástupom na MD som mala v zmysle KZ výmeru dovolenky 9 týždňov. Z tohto dôvodu som si túto skutočnosť overovala. Ďakujem pekne za odpoveď.