7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ema858
Nárok na priznanie kreditového príplatku - postup

Dobrý deň,
poprosila by som o radu. Máme nového zamestnanca od 1.9.2016. Požiadal riaditeľa o priznanie 36 získaných kreditov za účelom vyplatenia kreditového príspevku. Riaditeľ tieto kredity neuznal, argumentoval, že získané kredity nesúvisia s odborom, ktorý učiteľ vyučuje. Zamestnanec nedostal písomné zdôvodnenie. Keďže je presvedčený o tom, že má na vyplatenie kreditového príplatku nárok (v osvedčení je tiež uvedené, že dané vzdelávanie, z ktorého získal kredity platí okrem iných aj pre stredné odborné školy!), v tomto mesiaci (marec 2017) požiadal riaditeľa znovu o prehodnotenie - ústne. Riaditeľ uznal nárok, no nevie odkedy má uznať tento nárok na vyplatenie príplatku za kredity.
Ako vyriešiť túto situáciu:
- aký postup zamestnanca ?
- aký postup riaditeľa, resp. školy

Nie som personalista, ale ekonóm. Pýtam sa preto, lebo personalista v našej škole je nový a ešte nemá prehľad :-).

Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Nárok na priznanie kreditového príplatku - postup

Zamestnanec predložil osvedčenie o absolvovanom kontinuálnom vzdelávaní v septembri 2016. Zamestnávateľ kredity neuznal, ale písomne to nezdôvodnil. Teraz sa rozhodol ich uznať a vyplácať kreditový príplatok. Podľa môjho názoru kreditový príplatok treba doplatiť od septembra 2016 alebo napísať zdôvodnenie prečo ich neuznáva a nevyplácať ho. Je to na rozhodnutí riaditeľa, či získané kredity súvisia s potrebami školy, či súvisia s vyučovaným predmetom. Kontinuálne vzdelávanie pravdepodobne absolvoval u predchádzajúceho zamestnávateľa podľa jeho plánu kontinuálneho vzdelávania.

Kikana
Kreditový príplatok - doba vyplácania

Dobry den, ucitelke bol vyplacany kreditovy priplatok od 1.11.2011 , platnost kreditov je je do 13.10.2018. Treba ukoncit vyplacanie kred. priplatku k 31.10.2018 alebo vyplacame dalej od 1.11.2018 neobmedzene?

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok - doba vyplácania

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré je uverejnené na ich webovej stránke, kreditový príplatok, ktorý by mal skončiť napr. v termíne ako uvádzate sa vypláca naďalej, zatiaľ teda neobmedzene.

Adik
Adik

Dobrý deň, môže si pedagóg v deviatej platovej triede urobiť prvú atestáciu prosím? Má strednú pedagogickú školu a VŠ II stupňa Pedagogiku v špeciálizácii sociálna. Bude po atestácií kvalifikovaný na MŠ prosím? Stále zostáva aj po atestácii v deviatej platovej triede? Môže si uplatniť aspoň kreditový príplatok? Ďakujem

Maria Pavlikova
Adik

Atestácie sa nevykonávajú podľa platových tried, ale podľa toho, či pedagogický zamestnanec je alebo nie je kvalifikovaný. Ak je kvalifikovaný, napr. učiteľ materskej školy alebo vychovávateľ, na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a vykoná atestáciu vo svojej podkategórii, bude zaradený do 9. platovej triedy ako aj učiteľ materskej školy s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Kredity, ak na ne vznikol nárok a riaditeľ ich uznal, sa vyplácajú v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v každej platovej triede, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený.

Adik
Kvalifikovanosť

Ďakujem za odpoveď pani Pavlíková, ešte sa prosím môžem spýtať? Ak by som vyštudovala magisterské štúdium v odbore pedagogiky 1.1.4 na filozofickej fakulte v špecializácii predprimárna, bola by som kvalifikovaná ako učiteľka v MŠ s VŠ II stupňa?Bakalára mám učiteľstvo pedagogiky a výtvarnej výchovy na PdfUK v BA. Mohla by som pokračovať na FiFUK v pedagogike v špecializácii predprimárna? Ďakujem