1 príspevok / 0 nový
Stanka Krasnayová
Nárok na stravné lístky

Príjemný dobrý deň,

v dňoch od 21.01. do 25.01.2019 (t.j. 5 dní) nebolo zamestnávateľom zabezpečené stravovanie v školskej jedálni štátnej školy, pre zamestnancov z dôvodu veľkého počtu práceneschopných zamestnancov školskej jedálne. Potrebujeme poradiť ako postupovať pri zabezpečení stravných lístkov pre našich zamestnancov.
Ako pridelí škola stravný lístok v uvedených prípadoch:
- zamestnancom, ktorí počas tohto obdobia za každý pracovný deň, ktorý vykonávali prácu na pracovisku (zápis v knihe dochádzky) viac ako 4 hodiny v rámci pracovnej zmeny,
- zamestnancom, ktorí počas 1 pracovného dňa mali prerušenú pracovnú dobu a vykonávali prácu na pracovisku (podľa zápisu v knihe dochádzky) ráno (napr. 2 hodiny) a poobede (napr. 3 hodiny)?

Sme Súkromná spojená škola, ktorá sídli v budove štátnej školy a naši zamestnanci sa stravujú v školskej jedálni štátnej školy.

Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď.