1 príspevok / 0 nový
natalia michalkova
Natália Michalková

Dobrý deň,
Som učiteľka odborných gastronomických predmetov na SOŠ vo veku 55+. V základnom úväzku v tomto školskom roku neučím v končiacom ročníku, no spolu s ďalšími dvomi kolegyňami som členkou odbornej maturitnej komisie pre praktickú ako aj teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, čo som v podstate od nástupu do zamestnania v roku 1991 každý rok, a zodpovedám za praktické maturitné skúšky. Z toho dôvodu som so žiakmi v neustálom kontakte, pretože pravidelne konzultujeme ich prácu aj keď zatiaľ len dištančnou formou. Po nastúpení na prezenčné vyučovanie tak budem konzultácie realizovať pravdepodobne v škole. I napriek tomu, že sa majú ako prví očkovať učitelia pracujúci v končiacich ročníkoch, zaregistrovala som sa na očkovanie, mám aj konkrétny termín očkovania, s tým, že riaditeľ školy mi ako členke maturitnej komisie dá potvrdenie za účelom očkovania, čo mi ale odmietol s tým, že neučím v maturitnej triede.
Pýtam sa preto, mám či nemám možnosť podstúpiť očkovanie.
Za Vašu odpoveď Vám ďakujem.