1 príspevok / 0 nový
EZZA
Návrat po RD a iný úväzok

Dobrý deň,končí sa mi rodičovská dovolenka a mám nastúpiť do práce. Na škole sa však učí iba jeden predmet z mojej aprobácie-geografia, ktorý zahŕňa 7 vyučovacích hodín. Som kvalifikovaná učiteľka druhého stupňa aprobácia geografia- cudzí jazyk ,tak som bola pôvodne prijatá do zamestnania na miesto učiteľa tejto aprobácie,aj keď v pracovnej zmluve mám uvedené na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Vzhľadom k tomu,že sa už ale neučí môj druhý predmet cudzí jazyk, riaditeľ mi ponúka pol úväzku učiteľky geografie čo je 6-7 hodín geografie + nejaké informatiky +Občianska náuka.. spolu 12hodín a1/2 úväzku ako asistent učiteľa, alebo 1/2 úväzku do ŠKD (družina,školsky klub). Nedokážu mi naplniť celý úväzok ako učiteľke. Platovo vraj ostanem v mojej triede 7 a budem kvalifikovaná učiteľka. Miesto teda pre mňa majú,ale iba na geografiu. Je to naozaj tak,keďže počet hodín mojej aprobácie je iba 7?Môže mi dať učiť aj predmet prvého stupňa napr.vlastiveda? Nebudem platovo ako 50% učiteľ a 50% asistent učiteľa? Nemal by ma v tomto prípade prepustiť z organizačných dôvodov?Mám v tom prípade nárok na odstupné?ďakujem za odpoveď