2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Drobka61
Návrat zamestanca po uvoľnení na výkon verejnej funkcie

Dobrý deň.
Zamestnanec bol uvoľnený na výkon verejnej 28.12.2010, potom opakovane v roku 2014 a 2018. Po posledných komunálnych voľbách, kde nebol úspešný ma zo zákona nárok vrátiť sa na pôvodné miesto
- učiteľ odborných predmetov (v študijnom odbore sociálno-výchovný pracovník) . Zamestnanec má II.stupeň vysokoškolského vzdelania na UK , Pedagogická fakulta v študijnom odbore "sociálna práca". DPŠ nemá, neviem z akého dôvodu DPŠ nebola doplnená, pretože ako učiteľ odborných predmetov pôsobil v rokoch 1996 - 2010, od dec.2010 do nov.2022 vo verejnej funkcii. Je zákonný nárok na návrat na pôvodné miesto, keď nemá DPŠ s pohľadu dĺžky predchádzajúcej odbornej praxe učiteľ pred vykonávaním verejnej funkcie? Či bude po návrate na pracovné miesto povinný si len DPŠ doplniť? Ďakujem za odpoveď, prípadne inormáciu ktorá sa bude týkať veci.

Maria Pavlikova
Návrat zamestnanca po uvoľnení na výkon verejnej funkcie

Váš zamestnanec, ktorý by sa mal vrátiť na svoje pôvodné miesto je a aj pred uvoľnením na výkon verejnej funkcie, bol nekvalifikovaný. Pýtate sa, či si má doplniť DPŠ. Aj zamestnávateľ aj zamestnanec svoju povinnosť získať požadovaný kvalifikačný predpoklad zanedbal a myslíte, že bude správne, ak sa v tom bude pokračovať? Samozrejme, že mu máte dať termín na získanie kvalifikačného predpokladu, prípadne je to dôvod na skončenie pracovného pomeru pre nespĺňanie kvalifikačných predpokladov.