1 príspevok / 0 nový
Maťa Martina
Navýšenie tarifného platlu

Príplatok
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem ako pedagóg. Podľa Zákon č. 553/2003 Z. z.
Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov mi má patriť podľa § 7 odsek 6 c príplatok 5 % za odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov..a to isté za vedenie knižnice. Je táto moja úvaha správna? Túto prácu ako pedagogický zamestnanec vykonávam od roku 2015. Keď teraz požiadam o navýšenie môjho tarifného platu, môžem žiadať aj o doplatenie tejto sumy napr. za tento kalendárny rok? Alebo mi mal byť vyplácaný počas celej mojej práce v týchto oblastiach. Ďakujem Vám za odpoveď.