10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Nekvalifikova učiteľka MŠ/kredity

Prosím ešte o odpoveď,
či učiteľka MŠ " s iným ako je požadované vzdelanie" zaradená v 9 PT sa môže prihlásiť na kreditové vzdelávanie a požiadať o priznanie kreditového príplatku.
Poznamenávam, že táto učiteľka VŠ vzdelaním nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon tejto práce, ale so svojim stredoškolským vzdelaním by bola kvalifikovaná ( má strednú pedagogickú školu).
Ďakujem

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaná učiteľka MŠ - kredity

Pani učiteľka je na úrovni úplného stredného odborného vzdelania kvalifikovaná. Je zaradená do 9. platovej triedy na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako kvalifikačný predpoklad požadovaný vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Môže sa kontinuálne vzdelávať, môže získavať kredity a riaditeľka školy jej ich môže uznať na účely vyplácania kreditového príplatku. Môže vykonať aj 1. atestáciu, ale na úrovni stredného vzdelania, nie vysokoškolského. Po získaní 1. atestácie bude naďalej zaradená do 9. platovej triedy, ale bude zaradená do kariérového stupňa učiteľ materskej školy s prvou atestáciou a môže sa aj naďalej kontinuálne vzdelávať.

Anonymous
Nekvalifikovana učiteľka MŠ- kredity

Ešte Vás chcem poprosiť o doplnenie predchádzajúcej otázky, ak by tato učiteľka teraz požiadala o priznanie kreditového príplatku, bude sa jej vyplácať vo výške 6% z 9. alebo 8. platovej triedy? Zaradená je v 9 PT.
Veľmi pekne ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaná učiteľka MŠ - kredity

Kreditový príplatok v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. patrí pedagogickému zamestnancovi v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov, ktoré mu riaditeľ uzná, najviac za 60 kreditov. Kreditový príplatok sa zaokrúhľuje na 50 centov nahor. Vo Vašom prípade vyplácate kreditový príplatok, ako všetky súčasti funkčného platu z 9. platovej triedy.

grigermari
zaradenie do 8PT ci 9PT?

Vopred mi prepáčte, že trošku iným smerom reagujem na Vašu konverzáciu. Ale zaujalo ma to ako spomínate zaradenie nekvalifikovanej učiteľky Mš. Mám známu,je začínajúci pedagóg. Ukončenú VŠ v odbore špeciálnej pedagogiky, absolvetnka strednej pedagogickej školy. Vraví, že je zaradená do 8PT. Nemala by byť v 9PT? kedže je VŠ vzdelaná? tak ako Vami spomínaná učiteľka? ci zaradenie do 8PT ovplyvňuje v tomto prípade to,že je začínajúca uč? Dakujem pekne za odpoveď:)

Maria Pavlikova
Zaradenie do 8. alebo 9. platovej triedy

Každá učiteľka s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa je najskôr zaradená do 9. platovej triedy ako začínajúca učiteľka. Po ukončení adaptačného vzdelávania, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady, tak sa preradí do 10. platovej triedy ako samostatná učiteľka. Ak je nekvalifikovaná, čo je prípad vo Vašej otázke, zostane zaradená v 9. platovej triede ako nekvalifikovaná, teda bez kariérového stupňa.

grigermari
dakujem za odpoved:)

dakujem za odpoved:)

grigermari
spatne vyplatenie rozdielu ?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Podľa vašej odpovede došlo k nesprávnemu zaradeniu do PT ( zaradenie do 8PT namiesto 9PT) . Je teraz možne spatne požiadať o vyplatenie rozdielu ? dakujem

grigermari
spatne vyplatenie rozdielu ?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Podľa vašej odpovede došlo k nesprávnemu zaradeniu do PT ( zaradenie do 8PT namiesto 9PT) . Je teraz možne spatne požiadať o vyplatenie rozdielu ? dakujem

Maria Pavlikova
Spätné vyplatenie rozdielu

Ak bola pani učiteľka nesprávne zaradená i napriek tomu, že doklady o vzdelaní mala založené v osobnom spise, má nárok na správne zaradenie do platovej triedy a pracovnej triedy a stanovený funkčný plat zodpovedajúci správnemu zaradeniu. O doplatenie rozdielu platu môže požiadať svojho zamestnávateľa.