1 príspevok / 0 nový
kolinany
nekvalifikovaná učiteľka - rigorózna skúška

Dobrý deň,
na miesto učiteľky pre 1. - 4. ročník sme v septembri 2017 prijali pani, ktorá má nasledovné vzdelanie:
stredná odborná škola s maturitou – odbor obchod a podnikanie
VŠ 1. stupňa – UKF Nitra, študijný program Pedagogika a vychovávateľstvo, štud. odbor Pedagogika
VŠ 2. stupňa – Dubnický inštitút – štud. program učiteľstvo ekonomických predmetov, štud. obor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.
Má ukončené adaptačné vzdelávanie, má cca 6 rokov praxe v podnikateľskej administratíve, v školstve pracovala doteraz len 2 roky ako pedagogický asistent.
Pri nástupe dostala podmienku doplniť si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca – hned v septembri 2017 začala študovať rozširujúce štúdium primárneho vzdelávania na UKF Nitra.
V decembri 2017 vykonala rigoróznu skúšku na Dubnickom inštitúte v štud. odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, získala titul PaedDr. (to mala „rozpracované“ už pri nástupe v sept. 2017).
Tri roky „čistej pedagogickej praxe“ dovŕši 29.7.2018. Myslím si správne, že jej patrí od 1.8.2018 za rigoróznu skúšku 60 kreditov?
Ďakujem.