2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Erika Morvayová
Nekvalifikovaný učiteľ

 Dobrý deň,

pracujem v materskej škole. Pomaly budem mať odpracovaný 1. rok. Mám ukončenú strednú pedagogickú školu s odborom kultúrno-výchovný pracovník. To znamená, že pracujem momentálne ako nekvalifikovaná učiteľka, no popritom študujem externe na univerzite odbor Predškolská a elementárna pedagogika, o 1 rok budem kvalifikovaná s titulom Bc. Momentálne mám zmluvu na rok, tzn. od septembra do konca júna a potom od septembra novú pracovnú zmluvu. Chcem sa spýtať, či zamestnávanie nekvalifikovanej učiteľky v MŠ nie je proti zákonu, či vôbec môže riaditeľ MŠ zamestnať nekvalifikovanú učiteľku.

Za skorú odpoveď vopred ďakujem :)

z.duchonova
Doplnenie pedagogického vzdelania

Ak máte úplné stredoškolské vzdelanie, môžete pracovať ako učiteľka v MŠ, ale ste zaradená do 7. platovej triedy ako nekvalifikovaná. Pri prijímaní do pracovného pomeru zamestnávateľ uprednostňuje tých uchádzačov, ktorí majú ukončené pedagogické vzdelanie. Ak takých nemá, môže prijať do pracovného pomeru aj uchádzača bez potrebnej kvalifikácie, ale stanoví podmienku na doplnenie vzdelania. Vo Vašom prípade, keďže si už kvalifikáciu dopĺňate vysokoškolským štúdiom 1. stupňa v odbore Predškolská a elementárna pedagogika Váš zamestnávateľ nepostupuje protizákonne.