11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka Piláthy
nekvalifikovaný učiteľ

Dobry deň,

chcela by som Vas poprosiť o radu, mám vyštudovaný odbor učitelstvo akademických predmetov anj, sjl pre 2. stupen zs a sš, ako ,,bakalár,,. Vraj som ako nekvalifikovaný učiteľ a nemožem tak na škole učiť. Ak si popri zamestnani skolu dorobim, mozem učiť či sa to nedá?
A ak chcem robit vychovavatelku ako školu potrebujem? Pomaturitné študium nestači?
Dakujem velmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný učiteľ

Bohužiaľ ste nekvalifikovaný učiteľ, Vy nespĺňate základnú požiadavku vzdelania, ktorou je v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Ak splníte túto podmienku, môžete sa uchádzať o prácu učiteľky. Na činnosť vychovávateľky spĺňate kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIII, písm. B bod 2.

Lenka Piláthy
Nekvalifikovany učiteľ

Ok ďakujem veľmi pekne za odpoveď, čiže ako vychovavatelka už nepotrebujem žiadne vzdelanie? Toto čo mám stačí?
A ešte by ma zaujímalo či sa dá s týmto vzdelaním učiť aj v škôlke alebo treba k tomu pedagogické minimum?
Ďakujem

Lucia Kopkášová
Kvalifikácia

Dobrý deň

prosím o pomoc , resp.. radu. Skončila som v roku 2002 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov nemecký jazyk a literatúra / Mg./. Nikdy som však neučila. Na čo som podľa zákona kvalifikovaná? Mohlo mi prepadnúť pedagogické minimum tým, že som neučila? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný učiteľ

Na činnosť vychovávateľky spĺňate kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIII, písm. B bod 2. Vy nepotrebujete žiadne pedagogické minimum. Vy máte pedagogické vzdelanie, ale nie pre učiteľku základnej školy ani pre učiteľku materskej školy. ak chcete byť kvalifikovaná učiteľka materskej školy, musíte absolvovať učiteľstvo pre materské školy, a to na úrovni úplného stredného odborného vzdelania alebo aj vysokoškolského vzdelania.

Lucia Kopkášová
Kvalifikácia

Kvalifikácia
Dobrý deň

prosím o pomoc , resp.. radu. Skončila som v roku 2002 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov nemecký jazyk a literatúra / Mg./. Nikdy som však neučila. Na čo som podľa zákona kvalifikovaná? Mohlo mi prepadnúť pedagogické minimum tým, že som neučila? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ste kvalifikovaná učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov nemecký jazyk a literatúra. Ak nastúpite po prvýkrát učiť do školy, budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca učiteľka a ste povinná absolvovať adaptačné vzdelávanie. Po jeho úspešnom ukončení budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka do 10. platovej triedy. Pedagogické minimum (neviem aké) Vám neprepadne. Vy ste kvalifikovaná učiteľka.

Lucia Kopkášová
Kvalifikácia

Ďakujem za odpoveď. A čo mám rozumiem pod adaptačným vzdelávaním? A ako dlho je potrebné?
Kde o tom nájdem viac?Plus platové tried?

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Adaptačné vzdelávanie je jeden druh kontinuálneho vzdelávania, ktoré je povinný začínajúci učiteľ, t. j. učiteľ, ktorý má menej ako jeden rok pedagogickej praxe. Pojednáva o ňom § 36 zákona č. 317/2009 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 455/2009 Z. z. a smernica MŠ SR č. 19/2009-R, ktorou sa určuje rámcový program adaptačného vzdelávania.

Monulka40
Biológia

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či spĺňam pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov chémia, biológia na základnej škole na druhom stupni. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na SPU v Nitre s titulom Ing. Pri predošlom zamestnávateľovi som si spravila doplňujúce pedagodické minimum na STU v Bratislave. Mám 14 rokov pedagogickej praxe a pôsobila som na strednej škole. Spĺňam predpoklad na vyučovanie spomínaných predmetov na základnej škole?
ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Biológia

Na základe titulu Ing. neviem určiť akú máte odbornú spôsobilosť a teda ani posúdiť predpoklad na vyučovanie spomínaných predmetov. Doplňujúce pedagogické štúdium ste mali absolvovať na SPU v Nitre.