1 príspevok / 0 nový
luliana
Neplatené voľno, PN.....

Môže zamestnanec počas neplateného voľna (sabatikal) čerpať PN?
S tým, že nepožiadal zamestnávateľa o ukončenie sabatikalu písomne, tak ako oň požiadal a dostal písomný súhlas na určenú dobu. Prvých 10 dní mu má PN platiť zamestnávateľ.