4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
nina ondrikova
Nina Ondríková

Dobrý den pani Pavlíková, prosím už sme to riešili, ale vraciam sa spätne lebo nerozumiem prečo je zaradená do 6 triedy. Poprosím o pomoc. Ucitelka v MŠ

Stredná škola Pedagogická Turčianske Teplice
Bakalár Katolícka univerzita v RK - sociálna práca
Mgr. štúdium ukončene 8.6.2012 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce-odbor sociálna práca
PhDr. na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce - odbor sociálna práca
(prednáša od roku 2011 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálne práce Sv. Alžbety nasledovne predmety: diagnostikovanie a hodnotenie žiakov, psychologické aspekty v školstve a poruchy správania.)

Je zaradená ako samostatný učiteľ MŠ v 6tr od 04.09.2017

podľa zákona 414/2021 §30odstavec 3a
môže riaditeľ pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do
a)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej tri roky pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Môžeme zaradiť tohto zamestnanca do kariérového stupňa s 1 atest. od 1.4.2022?

Ďakujem za informácie o vzdelaní. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania - stredná pedagogická škola Turčianske Teplice. Bakalárske vzdelanie, magisterské vzdelanie a aj rigorózna skúška nie sú plnením kvalifikačného predpokladu pre Vašu učiteľku materskej školy a táto môže byť zaradená do 6. platovej triedy a bude aj naďalej. § 30 ods. 1, písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. (novela zákon č. 414/2021 Z. z.), ktorý chcete uplatniť sa netýka Vašej učiteľky, jednak nie je kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a jednak nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. PhDr. je rigorózna skúška, za vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa sa získa titul PhD., ktorý sa píše za menom.

Na základe coho je zaradená do 6tr a dostala som otazku z MS co musi urobit aby postupila vyssie. Zial neviem najst odpoved

Maria Pavlikova
Nina Ondríková

Citujem z Vašej otázky - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. § 30 odstavec 3a
môže riaditeľ pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do
a)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej tri roky pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Tento paragraf sa nedá uplatniť, pretože Vaša učiteľka ako učiteľka materskej školy je kvalifikovaná iba na úrovni ÚSO, teda neplní kvalifikačné predpoklady a nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Aby postúpila vyššie, musí najskôr absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium a následne rozširujúce štúdium v odbore predškolská pedagogika.

nina ondrikova
odpoved

Ano uz rozumiem, ale podla vasej predchadzajucej odpovede je zaradena v 6tr a tak isto ju zaradila aj personalistka predo mnou. Je to prosim správne, alebo ma byt v 5tr?
Dakujem

Maria Pavlikova
Nina Ondríková

Najprv ste ju chceli dať do 8. platovej triedy, teraz do 5 platovej triedy. Do 6. platovej triedy je zaradená z toho dôvodu, že Vaša učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť.