1 príspevok / 0 nový
Andrea 79
Novela zákonníka práce

Dobrý deň, zákon 311/2001 ZP § 250b odsek 6- prekážka v práci na strane zamestnávateľa 80% od 4.4.2020 platí aj pre zamestnancov pri odmeňovaní podľa 553/2003 (upratovačky, kuchárky, vychovávateľky v škole)? Ďakujem