1 príspevok / 0 nový
EvKub
Nový zákon - kredity

Som učiteľka s 2-ročnou praxou na ZŠ. Chcela by som sa opýtať, ak sa teraz prihlásim na rigorózne konanie, ktoré trvá rok, bude mi priznaných 60 kreditov za rigoróznu skúšku alebo sa to bude s platnosťou nového zákona od septembra 2019 rušiť?
Ďakujem.