1 príspevok / 0 nový
Nicole
Obsah práce

Dobrý deň, som zaradená v 9. platovej triede a robím personálnu a mzdovú agendu na škole, VŠ II. stupňa, ekonomický smer. Podľa katalógu pracovných činnosti robím aj interné mzdové predpisy /a samozrejme celú agendu personálnu, mzdovú, zodpovedná osoba, osoba v zmysle zákona č. 307/2014./
Prosím o usmernenie, či do obsahu 9. platovej triedy môjho zaradenia patrí aj tvorba všetkých interných smerníc, ktoré má organizácia vlastniť v zmysle platných predpisov - napr. smernica - pracovný poriadok, registratúrny poriadok, smernica o pečiatkach, o predbežnej finančnej kontrole, o stravovaní, o obehu účtovných dokladov... atď.
Ďakujem.
Nicola