4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
dadka7
odborná prax

Dobrý deň. Prosím o pomoc pri riešení tejto otázky:
Titul PhD. som obhájila v auguste 2008 po trojročnom internom štúdiu. Akú pedagogickú prax by mi mal z tohto obdobia uznať zamestnávateľ (ZUŠ) ak moje štúdium súviselo s mojim terajším zamestnaním? Ďakujem

Maria Pavlikova
Odborná prax

Zamestnávateľ určí započítanú prax podľa § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s pracovným poriadkom. Interné štúdium na získanie titulu PhD. môže započítať v plnom rozsahu, a to v súlade s § 6 bod 4 písm. e) citovaného zákona v závislosti od miery jeho využitia pre terajšiu činnosť. Pedagogická činnosť (pedagogická prax) podľa § 3 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Podľa § 3 ods. 3 toho istého zákona sa za priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť považuje činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program. Na základe uvedeného dobu interného doktoranského štúdia nemožno považovať za pedagogickú prax, ale iba za započítanú prax.

dadka7
odborná prax

Ďakujem za odpoveď. Chcela by som sa ešte uistiť: Počas interného dokt. štúdia som na katedre vykonávala aj pedagogickú činnosť v rozsahu 4 hodiny za týždeň, o čom mi VŠ vystavila na požiadanie potvrdenie. Neovplyvní toto potvrdenie zaradenie tejto praxe do pedagogickej a nie len započítanej?
Veľmi pekne ďakujem za upresnenie.

Maria Pavlikova
Odborná prax

Pri určovaní pedagogickej praxe sa kladie dôraz na citáciu v § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Doktorandské štúdium Vám môžu započítať v celom rozsahu do započítanej praxe, napr. 3 roky. Ak by Vám ju počítali do pedagogickej praxe, tak len 4 hodiny týždenne v pomere ku 40 hodinám pracovného týždňa, určite nie 3 roky. Ale zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní jasne hovorí, že doktoradnské štúdium za započítava do ostatnej praxe.Potvrdenie z vysokej školy nemôže mať väčšiu váhu ako zákon.