5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martina Jarolín...
Odborné predmety

Dobrý deň, pani Pavlíková
chcela by som sa spýtať či môžem na SOŠ vyučovať odborné predmety zamerané na Stolovanie a Technológiu prípravy pokrmov.
Vyštudovanú mám Hotelovú akadémiu s výučným listom kuchár, s výučným listom čašník 
Bc.- učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy,
Mgr.  - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program - Učiteľstvo ekonomických predmetov
Rigorózne štúdium - Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
S pozdravom Martina

Maria Pavlikova
Odborné predmety

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov učiteľov na stredných školách sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel. IV. časť., prípadne 3. diel. V IV. časti je skupina odborov Potravinárstvo, tam pozrite body 41 a 42, prípadne body 191 a 192 a v 3. diele v VI. časti body 10, 11, 12., prípadne aj iné. Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Jednak ste neuviedli školu, kde učíte, ani Vaše štátnicové predmety a jednak ja nepoznám obsahy školských vzdelávacích programov jednotlivých škôl.

Martina Jarolín...
odborné predmety

Dobrý deň pani Pavlikova,
jedná sa o SOŠ konkrétne o odbory hotelová akadémia, kuchár, čašník, cukrár.
a šátnicovala som z predmetov:
Bc.- Pedagogika, Psychológia, Didaktika odborného výcviku
Mgr.- Didaktika odborných predmetov, Makroekonómia, Mikroekonómia
Rigorózne štúdium - Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Pracovné zaradenie som mala ako MOV ale chcela by som vedieť či možem učiť odborné predmety v škole.
Vopred ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Odborné predmety

Ďakujem za doplnenie otázky. V podstate som Vám odpovedala. Pozrite si uvedené body, ale rozhodnutie je na riaditeľovi.

Martina Jarolín...
Odborné predmety

Ďakujem Vám veľmi pekne :)