Normatív pracovných miest

Chceli by sme sa opýtať, či existuje normatív, ktorý určuje, koľko pracovných miest prináleží úradníckym prácam, resp. koľko úradníkov môže škola zamestnať. Napr. existuje normatív na počet kuchárok, upratovačiek, ale nikde sa nevieme dopátrať normatívu na úradnícke práce.


Neexistuje žiadny právny predpis ani iná norma, ktorá by ustanovovala, koľko administratívnych zamestnancov môže zamestnávateľ, resp. škola, zamestnať. Určiť počet administratívnych zamestnancov školy je v kompetencii riaditeľa školy ako zamestnávateľa, v závislosti od potrieb a podmienok konkrétnej školy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová