6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
EditPaM
Odbornosť

Dobrý deň, poprosila by som o radu pri odbornosti učiteľa. Ak učiteľ I. stupňa ( vyštudované učiteľstvo pre I. st.) - učí INFO a techniku na II. st., učí na tom II. st. odborne alebo neodborne?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Odbornosť

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov boli uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Táto vyhláška je od 1. 9. 2019 zrušená, ale vzhľadom k tomu, že nová vyhláška o kvalifikačných predpokladoch vydaná nebola, pre orientáciu nám postačí. Neviem, či Váš učiteľ učí odborne alebo neodborne, ale učiteľ prvého stupňa základnej školy pre druhý stupeň základnej školy je nekvalifikovaný s výnimkou vyučovanie tzv. výchov, ktorými sú telesná výchova, športová výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova.

EditPaM
dopln.otázka

Ďakujem za odpoveď, ešte sa spýtam či tam patrí aj regionálna výchova. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Doplňujúca odpoveď

Učiteľ prvého stupňa základnej školy pre druhý stupeň základnej školy je nekvalifikovaný s výnimkou vyučovanie tzv. výchov, ktorými sú telesná výchova, športová výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova.

Katerina1982
Odbornosť ?

Dobrý deň, chcela by som Vás opýtať, či môžem učiť odborne predmet ekonomiku na strednej odbornej škole, ak mám ukončenú ekonomickú fakultu so zameraním marketing a rozvoj podnikania /2.stupeň/. Podľa zamestnávateľa nie...
Ďakujem..

Maria Pavlikova
Odbornosť

Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje riaditeľ. V súlade s ods. 2 posudzuje sa zhoda obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. V podstate sa musí zhodovať názov predmetu na strednej škole s názvom štátnej skúšky na VŠ. Riaditeľ posúdil, že sa nezhoduje, on je zodpovedný za kvalifikované vyučovanie jednotlivých predmetov.