2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
Odchodné

Dobrý deň, p. Pavlíková.

Prosím o usmernenie k odchodnému.
Naša škola má viac organizačných zložiek a učiteľka mala 2 pracovné zmluvy na rôznych zložkách.
V r. 2014 jej vznikol nárok na starobný dôchodok a zároveň v tomto roku skončila pracovný pomer v jednej organizačnej zložke. Tu mala pri prvom skončení pracovného pomeru z tejto organizačnej zložky vyplatené odchodné.
V druhej organizačnej zložke pracovný pomer neukončila a trvá doposiaľ. Menovaná ho chce ukončiť teraz.
Otázka:
- Môže sa odchodné vyplatiť teraz z druhej organizačnej zložky, keď podľa zákonníka práce odchodné platí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok a to bolo v r. 2014 a tu vtedy druhý pracovný pomer ukončený nebol .

Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Odchodné

Vo svojej otázke zároveň uvádzate aj správnu odpoveď. Zamestnanec nemá nárok na ďalšie vyplatenie odchodného.