6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Drobka61
Odchodné

Dobrý deň, o vyjadrenie k nároku na odchodné.
So zamestnancom bol uzavretý pracovný pomer skrátený na 0,5 na dobu určitú od 15.5.2019 do 14.11.2019, dodatkom bol pracovný pomer predĺžený do 31.10.2020. Podľa Zákonníka práce má zamestnanec nárok na odchodné, tento nárok zvyšuje aj Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Nárok na odchodné podľa ZP a KZ VS nie je podmienené dĺžkou pracovného pomeru?
Ďakujem za odpoveď.

Drobka61
odchodné

Dopĺňam, zamestnancovi vo februári , priznali od 6.11.2019 starobný dôchodok

Maria Pavlikova
Odchodné

Nie, odchodné sa nevypláca v závislosti od odpracovaných rokov. V období vzniku nároku aj skutočného priznania starobného dôchodku bol u Vás v pracovnom pomere, takže mu môžete odchodné vyplatiť v súlade s § 76a Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru.

Adrika37
Odchodné - pracovný pomer na dobu určitú

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Prijali sme zamestnankyňu na dobu určitú na 2 mesiace (zastupovanie počas PN). Pri nástupe tvrdila, že v novembri pôjde do starobného dôchodku, PPV mal byť ukončený v priebehu mesiaca október. Teraz sme sa dozvedeli, že táto zamestnankyňa podala žiadosť o dôchodok ešte v septembri.
Musíme jej vyplatiť odchodné, aj keď bol pracovný pomer uzatvorený iba ako zástup počas PN?
Ďakujem.

Nana21
DPŠ - učiteľ chémie

Dobrý deň pani Pavlíková.
Naša zamestnankyňa, ktorá u nás vykonáva pracovnú činnosť učiteľky II. stupňa ZŠ (vyučuje predmet chémia) má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore chémia v špecializácii biotechnológie, ktoré ukončila v roku 2007. Štátnu skúšku vykonala z predmetov: organická chémia, biochémia, biotechnológia.
Aby bola kvalifikovaná učiteľka chémie na ZŠ môže si vykonať aj doplňujúce pedagogické štúdium určené pre učiteľov profesijných predmetov (Príloha č. 1, 1.diel, III. časť , bod 26 - je uvedené len DPŠ) alebo musí absolvovať doplňujúce pedagogické vzdelanie a tiež aj rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu (bod 27)?

Maria Pavlikova
DPŠ - učiteľ chémie

Ak má Vaša učiteľka ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore chémia, vzťahuje sa na ňu 26. bod z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1. 1. diel, III. časť. Musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium Rozširujúce štúdium chémie absolvovať nie je potrebné.