2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ivana Jandurová
Odchodné a odstupné

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcela by som sa uistiť o správnosti postupu: Riaditeľka ZUŠ (ktorej sme zriaďovateľom) žiada o skončenie prac. pomeru dohodou. Zamestnaná je u nás cez 20 rokov. Funkčné obdobie by jej končilo v roku 2024. Tento rok mala 66 rokov a bude to jej prvý odchod do dôchodku zároveň. Jej žiadosť akceptujeme a teda skončí vo funkcií aj prac. pomer k 30.11.2022.
Moja otázka smeruje na vyplatenie odchodného a odstupného. ZUŠ nemá KZ, čiže pôjdeme podľa KZ vyššieho stupňa: v tom prípade odchodné – 2 funkčné platy (podľa KZ vyššieho stupňa na rok 2022 článok II. odsek 5)
odstupné – 4 funkčné platy (podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.).
A rada by som si ozrejmila, že ak by existovala KZ kde by bolo pri výpovedi podľa § 63 ZP ods. 1 písm. b) vyššie odstupné ako je v ZP, či sa treba v prípade skončenie podľa § 82 ods. 7 zákona 138/2019 z.z. riadiť pri výške odstupného ZP alebo odstupným podľa KZ.
Vopred ďakujem za odobrenie, príp. korekciu.

Maria Pavlikova
Odchodné a odstupné

Pri vyplácaní odstupného aj odchodného budete vychádzať z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, t. j. ak nemáte podnikovú kolektívnu zmluvu, tak vyplatíte iba zvýšené odchodné.