1 príspevok / 0 nový
Rona
Odklad povinnej školskej dochádzky z iných dôvodov

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na možnosť odkladu školskej dochádzky o jeden rok. Pozná slovenská legislatíva naozaj iba jediný dôvod na odklad a síce, že dieťa nie je dostatočne spôsobilé?

V našom prípade nejde o to, že by dieťa nebolo dostatočne spôsobilé, ide o to, že žijeme vo Švajčiarsku, kde podľa platnej legislatívy nastupujú do 1. ročníka deti, ktoré dovŕšili 6 rokov do 30. apríla daného roku. Ako rodičom sa nám zdá nesprávne, aby dieťa absolvovalo prvý ročník na Slovensku už teraz a vo Švajčiarsku o rok neskôr.
Z praktického hľadiska to znamená, že ho budeme musieť naučiť úplne všetko: čítať, písať – tlačeným aj písaným písmom, matematiku a rovnako aj ostatné predmety (keďže ich ešte v škole mať nebude, tak by mala rozdielová skúška zahŕňať aj tie) sami doma. Na jednej strane si nie som istá, či na to stačíme, tiež vzhľadom na to, že aj chuť/motivácia dieťaťa pracovať doma, navyše po celom dni v škôlke a družine, je úplne iná ako v škole, na druhej strane by bolo „opakovanie“ prvého ročníka o rok neskôr vo Švajčiarsku pre dieťa určite frustrujúce.

Poslali sme do školy žiadosť o odklad, s odôvodnením a potvrdením švajčiarskej školskej správy o tom, že dieťa momentálne ešte navštevuje materskú školu a 1. ročník začne navštevovať v školskom roku 2014/15. Riaditeľka školy našu žiadosť zamietla s tým, že podľa platnej legislatívy potrebuje posudok detského lekára a psychológa a nespôsobilosti dieťaťa.

Ďakujem za odpoveď