5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Odpis z registra trestov od 1.10.2019

Dobrý deň,
veľmi pekne prosím o radu. Ako je to s prijímaním pedagogických zamestnancov po 1.10.2019? Pri prijímaní do pracovného pomeru preukazujú bezúhonnosť výpisom alebo odpisom z registra trestov?Ďakujem.

ivula26
ivula26

musí sa preukázať odpisom z registra trestov pred nástupom do zamestnania.

Maria Pavlikova
ivula26

Áno, v zákone je to tak uvedené. Dovolím si vysloviť názor, že ani jeden pedagogický zamestnanec od 1. 10. 2019 nepredložil zamestnávateľovi odpis registra trestov. Ak predložil potrebné údaje, ktoré sú v tlačive Žiadosť o odpis registra trestov na okresnom úrade v sídle kraja, má túto povinnosť splnenú.

personalista
personalista

Čiže ak úspešný uchádzač o zamestnanie podal žiadosť na okresnom úrade, zamestnávateľ počká na výsledok a až potom uzavrie pracovnú zmluvu?Ďakujem

Maria Pavlikova
Personalista

Nie, zamestnávateľ nečaká na výsledok, Ak predložil potrebné údaje, ktoré sú v tlačive Žiadosť o odpis registra trestov na okresnom úrade v sídle kraja, má túto povinnosť splnenú a zamestnávateľ ho môže prijať do pracovného pomeru. Zamestnanec nikdy nedostane do ruky odpis registra trestov.