2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
friends@centrum
Odvolanie zástupcu

Dobrý deň p.Pavlikova, chcela by som Vás poprosiť o radu. Ak by ma riaditeľ odvolal z funkcie zástupcu a ja by som nepodpísala dohodu o zmene výkonu práce, mohol by mi dať výpoveď? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Odvolanie zástupcu

Ak ste boli do funkcie zástupcu riaditeľa školy menovaná a súčasne máte aj pracovnú zmluvu na túto činnosť, možno Vás z tejto funkcie odvolať a zároveň vystaviť dohodu o zmene dohodnutých podmienok. Takýto postup musí byť upravený vo vnútornom predpise. Menovací dekrét a odvolací dekrét je jednostranný právny akt. Dohoda o zmene dohodnutých podmienok je dohoda medzi dvoma účastníkmi pracovnoprávneho vzzťahu a musí byť na znak súhlasu podpísaná obidvoma stranami, aj zamestnávateľom aj zamestnancom. Ak zamestnávateľ po Vašom odvolaní z funkcie nemá pre Vás inú vhodnú prácu alebo ak ponúknutú prácu neprijmete, môže s Vammi skončiť pracovný pomer.