2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
marygaj
Opätovné uzatvorenie zmluvy na dobu určitú

Som učiteľ na SŠ. Mám uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1.9.2013 do 30.6.2014. Môže ma zamestnávateľ opätovne zamestnať na ďalší šk.rok od 1.9.2014 do 30.6.2015 (takže cez letné prázdniny nebudem zamestnancom školy)? Koľko krát po sebe to takto môže zamestnávateľ urobiť? Ďakujem za info

Maria Pavlikova
Opätovné uzatvorenie zmluvy na dobu určitú

Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú, a to najviac na dobu 2 rokov. Opakovane môže tak urobiť najviac dvakrát, ale doba dvoch rokov musí byť dodržaná (§48 Zákonníka práce).