3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana17
Opatrovateľ MOV

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o usmernenie pri zaradení majsterky OV do platovej triedy.
Priebeh vzdelávania:
- 1995 maturita - obchod a podnikanie /Dievčenská odborná škola Nitra
- 2011 maturita - zdravotnícky asistent /Stredná zdravotnícka škola Nitra
- 2015 VŠ 1. stupeň, titul Bc. - Sociálna práca / UKF Nitra
- 2020 maturita - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo / Súkromná stredná odborná škola pedagogická Bratislava
-2022 - vyššie odborné vzdelanie - absolventská skúška (vysvedčenie + absolventský diplom + dodatok k absol.diplomu) - špeciálna pedagogika /Súkromná stredná odborná škola pedagogická Bratislava
Absolvovala adaptačné vzdelávanie a pracovala v ZŠ ako asistent učiteľa.
Doteraz pracovala ako zdravotná sestra a tiež ako vychovávateľka.
V našom učilišti bude pracovať ako majsterka odbornej výchovy v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zarideniach sociálnej starostlivosti.
Prosím Vás, do ktorej platovej triedy ju zaradiť?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Opatrovateľ MOV

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre majstra odbornej výchovy v odbornom učilišti sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 2, 2. diel. Zaradenie do platovej triedy určíte na základe toho, ktoré vzdelanie považujete za plnenie kvalifikačného predpokladu. Okrem špeciálno-pedagogickej spôsobilosti nemá žiadne pedagogické vzdelanie pre majstra odbornej výchovy, resp. pomaturitné kvalifikačné štúdium pre MOV a pod. V súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. kvalifikačné predpoklady majstra odbornej výchovy posúdi zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Ja sa školským vzdelávacím programom nevenujem.

Zuzana17
Opatrovateľ MOV

Dobrý deň pani Pavlíková, ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.
Zaradíme ju do 5 platovej triedy ako pedagogický zamestnanec VŠ 1.stupňa nekvalifikovaný. Odporučíme dorobiť si pedagogické vzdelanie pre MOV.
Ďakujem a prajem Vám pekný deň.