1 príspevok / 0 nový
miti
Opravná škúška na zš

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadne opravnej skúšky žiaka na zš. Pozerala som aj metodický pokyn č. 22/2001 na hodnotenie, ale aj tak mám zopár otázok. Žiak má dva predmety hodnotené známkou nedostatočná. Chcem sa spýtať, aké dokumenty musí škola (resp. učiteľ) vypracovať pri takejto skúške? Riaditeľ tvrdí, že rodič musí do troch dní od doručenia vysvedčenia požiadať o opravnú skúšku. Nie je to len v prípade, keď rodič nie je spokojný s hodnotením? Tiež, že musíme žiakovi dať témy a príklady z daného predmetu, aby sa mohol pripravovať. Vedeli by ste mi prípadne odporučiť nejaké usmernenie, kde je všetko ohľadne tejto legislatívy? Zaujíma ma, aj aké dokumenty musí škola vyhotoviť a kto je zodpovedný za vyhotovenie týchto dokumentov. Ďakujem veľmi pekne.