2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MartinaT
osobný spis žiaka

Dobrý deň, je osobný spis žiaka povinnou dokumentáciou základnej školy?

Maria Pavlikova
Osobný spis žiaka

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-21