1 príspevok / 0 nový
pam
Osvedčenie o kreditoch pre dve kategórie súčasne

Prosím Vás, ak zamestnanec predloží jedno "Osvedčenie" pre dve kategórie súčasne - učiteľ aj školský psychológ - získal 12 kreditov.
Započíta sa 12 kreditov k úväzku pre učiteľa a 12 k úväzku psychológa? Alebo je nutné vybrať iba jednu kategóriu?

Ďakujem