1 príspevok / 0 nový
Manduchová Mária
otázka

Dobrý deň

chcela by som sa spýtať, za akých podmienok môže byť poskytnuté riaditeľské voľno a či toto môže byť poskytnuté riaditeľkou MŠ bez právnej subjektivity svojím zamestnancom, z dôvodu, že bol nedostatočný počet detí na chod prevádzky.
Ďakujem