2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
obec2022
Overenie bezúhonnosti

Dobrý deň prajem,
ako zriaďovateľ sme vyhlásili VK na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ.
Do VK sa predkladá okrem iných dokladov aj čestné prehlásenie o bezúhonnosti.
Je potrebné overovať bezúhonnosť u všetkých prihlásených uchádzačov alebo len po VK u vybraného uchádzača, príp. sa to vôbec nemá overovať a má to riešiť škola cez CRINFO?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Overenie bezúhonnosti

Problematika preukazovanie bezúhonnosti je od 1. 1. 2022 značne zjednodušené. Podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. uchádzač o zamestnanie predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o tom, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie ani nie je podaná žaloba. Toto predložia všetci potencionálni uchádzači. Úspešný uchádzač, ktorého vymenujete do funkcie riaditeľa školy poskytne údaje potrebné na účel preukázania bezúhonnosti do 30 dní po vzniku pracovno-právneho vzťahu v súlade s § 15a ods.2 zákona č. 138/2019 Z. z. Samozrejme môže využiť CRINFO. Ak by išlo o pedagogického zamestnanca, ktorý poskytol údaje na preukázanie bezúhonnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z., zamestnávateľ tieto údaje zistí z Centrálneho registra. Pozrite § 15, 15a a 15b zákona č. 138/2019, je veľmi zrozumiteľný.